Fabryka Maszyn Dziwnych

Nie po to rodzimy się różni, żeby jeździć seryjnymi pojazdami.
$ wget ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/6.0/eagle-lin-6.0.0.run
$ sed -e '1,/^__DATA__$/d' eagle-lin-6.0.0.run > eagle-lin-6.0.0.tar.bz2
$ tar xvjf eagle-lin-6.0.0.tar.bz2
$ cd eagle-6.0.0/bin
$ wget http://dl.dropbox.com/u/4295670/eagle_libs.tar.bz2
$ tar xvjf eagle_libs.tar.bz2
$ mv eagle eagle.orig
$ echo 'LD_LIBRARY_PATH="$(dirname "$0")" "$(dirname "$0")/eagle.orig" $@' > eagle
$ chmod a+x eagle