Fabryka Maszyn Dziwnych

Nie po to rodzimy się różni, żeby jeździć seryjnymi pojazdami.

Dodaj poniższy wpis w definicjach w pliku konfiguracyjnym:

#define AT89START  0xE0 
#define AT89S51   0xE0 
#define AT89S52   0xE1

I na końcu pliku - definicje procków 89S5x:

 #------------------------------------------------------------ 
  # AT89S51 
  #------------------------------------------------------------ 
  part 
    id        = "8052"; 
    desc       = "AT89S51"; 
    signature    = 0x1E 0x51 0x06; 
    chip_erase_delay = 500000; 
    pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1", 
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x"; 
  
    chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x", 
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x"; 
  
    timeout   = 200; 
    stabdelay   = 100; 
    cmdexedelay   = 25; 
    synchloops   = 32; 
    bytedelay   = 0; 
    pollindex   = 3; 
    pollvalue   = 0x53; 
    predelay   = 1; 
    postdelay   = 1; 
    pollmethod   = 0; 
  
    memory "flash" 
      size      = 4096; 
      paged      = no; 
      min_write_delay = 4000; 
      max_write_delay = 9000; 
      readback_p1   = 0xff; 
      readback_p2   = 0xff; 
      read      = " 0  0  1  0  0  0  0  0", 
               " x  x  x a12 a11 a10 a9 a8", 
               " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0", 
               " o  o  o  o  o  o  o  o"; 
  
      write      = " 0  1  0  0  0  0  0  0", 
               " x  x  x a12 a11 a10 a9 a8", 
               " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0", 
               " i  i  i  i  i  i  i  i"; 
   mode   = 0x21; 
   delay   = 12; 
     ; 
  
    memory "signature" 
      size      = 3; 
      read      = "0 0 1 0  1 0 0 0  x x x 0  0 0 a1 a0", 
               "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o  o o o o"; 
     ; 
   ; 
 #------------------------------------------------------------ 
 # AT89S52 
 #------------------------------------------------------------ 
 part 
   id        = "8052"; 
   desc       = "AT89S52"; 
   signature    = 0x1E 0x52 0x06; 
   chip_erase_delay = 500000; 
   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1", 
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x"; 

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x", 
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x"; 

   timeout   = 200; 
   stabdelay   = 100; 
   cmdexedelay   = 25; 
   synchloops   = 32; 
   bytedelay   = 0; 
   pollindex   = 3; 
   pollvalue   = 0x53; 
   predelay   = 1; 
   postdelay   = 1; 
   pollmethod   = 0; 

   memory "flash" 
     size      = 8192; 
     paged      = no; 
     min_write_delay = 4000; 
     max_write_delay = 9000; 
     readback_p1   = 0xff; 
     readback_p2   = 0xff; 
     read      = " 0  0  1  0  0  0  0  0", 
              " x  x  x a12 a11 a10 a9 a8", 
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0", 
              " o  o  o  o  o  o  o  o"; 

     write      = " 0  1  0  0  0  0  0  0", 
              " x  x  x a12 a11 a10 a9 a8", 
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0", 
              " i  i  i  i  i  i  i  i"; 
  mode   = 0x21; 
  delay   = 12; 
    ; 

   memory "signature" 
     size      = 3; 
     read      = "0 0 1 0  1 0 0 0  x x x 0  0 0 a1 a0", 
              "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o  o o o o"; 
    ; 
  ; 
 #------------------------------------------------------------ 
 # AT89S8253 
 #------------------------------------------------------------ 
 part 
   id        = "8253"; 
   desc       = "AT89S8253"; 
   chip_erase_delay = 20000; 
   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1", 
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x"; 

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x", 
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x"; 

   timeout   = 200; 
   stabdelay   = 100; 
   cmdexedelay   = 25; 
   synchloops   = 32; 
   bytedelay   = 0; 
   pollindex   = 3; 
   pollvalue   = 0x53; 
   predelay   = 1; 
   postdelay   = 1; 
   pollmethod   = 0; 

   memory "flash" 
     size      = 12288; 
     paged      = no; 
     min_write_delay = 4000; 
     max_write_delay = 9000; 
     readback_p1   = 0xff; 
     readback_p2   = 0xff; 
     read      = " 0  0  1  0  0  0  0  0", 
              " x  x a13 a12 a11 a10 a9 a8", 
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0", 
              " o  o  o  o  o  o  o  o"; 

     write      = " 0  1  0  0  0  0  0  0", 
              " x  x a13 a12 a11 a10 a9 a8", 
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0", 
              " i  i  i  i  i  i  i  i"; 
  mode   = 0x21; 
  delay   = 12; 
    ; 

   memory "signature" 
     size      = 2; 
     readback_p1   = 0x1E; 
     readback_p2   = 0x73; 
     read      = "0 0 1 0  1 0 0 0  x x x x  x x x x", 
              "x x 1 1  0 0 0 a0  o o o o  o o o o"; 
    ; 
  ;

Cały plik konfiguracyjny (mmccoo.com blog):

avrdude.conf
# $Id: avrdude.conf.in 916 2010-01-15 16:36:13Z joerg_wunsch $
#
# AVRDUDE Configuration File
#
# This file contains configuration data used by AVRDUDE which describes
# the programming hardware pinouts and also provides part definitions.
# AVRDUDE's "-C" command line option specifies the location of the
# configuration file. The "-c" option names the programmer configuration
# which must match one of the entry's "id" parameter. The "-p" option
# identifies which part AVRDUDE is going to be programming and must match
# one of the parts' "id" parameter.
#
# Possible entry formats are:
#
#  programmer
#    id    = <id1> [, <id2> [, <id3>] ...] ; # <idN> are quoted strings
#    desc   = <description> ;         # quoted string
#    type   = par | stk500 | stk500v2 | stk500pp | stk500hvsp | stk500generic |
#         stk600 | stk600pp | stk600hvsp |
#         avr910 | butterfly | usbasp |
#         jtagmki | jtagmkii | jtagmkii_isp | jtagmkii_dw |
#         jtagmkII_avr32 | jtagmkii_pdi |
#         dragon_dw | dragon_jtag | dragon_isp | dragon_pp |
#         dragon_hvsp | dragon_pdi | arduino; # programmer type
#    baudrate = <num> ;             # baudrate for avr910-programmer
#    vcc   = <num1> [, <num2> ... ] ;     # pin number(s)
#    reset  = <num> ;             # pin number
#    sck   = <num> ;             # pin number
#    mosi   = <num> ;             # pin number
#    miso   = <num> ;             # pin number
#    errled  = <num> ;             # pin number
#    rdyled  = <num> ;             # pin number
#    pgmled  = <num> ;             # pin number
#    vfyled  = <num> ;             # pin number
#   ;
#
#  part
#    id        = <id> ;         # quoted string
#    desc       = <description> ;    # quoted string
#    has_jtag     = <yes/no> ;       # part has JTAG i/f
#    has_debugwire  = <yes/no> ;       # part has debugWire i/f
#    has_pdi     = <yes/no> ;       # part has PDI i/f
#    has_tpi     = <yes/no> ;       # part has TPI i/f
#    devicecode    = <num> ;      # deprecated, use stk500_devcode
#    stk500_devcode  = <num> ;        # numeric
#    avr910_devcode  = <num> ;        # numeric
#    signature    = <num> <num> <num> ;  # signature bytes
#    chip_erase_delay = <num> ;        # micro-seconds
#    reset      = dedicated | io;
#    retry_pulse   = reset | sck;
#    pgm_enable    = <instruction format> ;
#    chip_erase    = <instruction format> ;
#    chip_erase_delay = <num> ;        # chip erase delay (us)
#    # STK500 parameters (parallel programming IO lines)
#    pagel      = <num> ;        # pin name in hex, i.e., 0xD7
#    bs2       = <num> ;        # pin name in hex, i.e., 0xA0
#    serial      = <yes/no> ;       # can use serial downloading
#    parallel     = <yes/no/pseudo>;    # can use par. programming
#    # STK500v2 parameters, to be taken from Atmel's XML files
#    timeout     = <num> ;
#    stabdelay    = <num> ;
#    cmdexedelay   = <num> ;
#    synchloops    = <num> ;
#    bytedelay    = <num> ;
#    pollvalue    = <num> ;
#    pollindex    = <num> ;
#    predelay     = <num> ;
#    postdelay    = <num> ;
#    pollmethod    = <num> ;
#    mode       = <num> ;
#    delay      = <num> ;
#    blocksize    = <num> ;
#    readsize     = <num> ;
#    hvspcmdexedelay = <num> ;
#    # STK500v2 HV programming parameters, from XML
#    pp_controlstack = <num>, <num>, ...;  # PP only
#    hvsp_controlstack = <num>, <num>, ...; # HVSP only
#    hventerstabdelay = <num>;
#    progmodedelay  = <num>;        # PP only
#    latchcycles   = <num>;
#    togglevtg    = <num>;
#    poweroffdelay  = <num>;
#    resetdelayms   = <num>;
#    resetdelayus   = <num>;
#    hvleavestabdelay = <num>;
#    resetdelay    = <num>;
#    synchcycles   = <num>;        # HVSP only
#    chiperasepulsewidth = <num>;      # PP only
#    chiperasepolltimeout = <num>;
#    chiperasetime  = <num>;        # HVSP only
#    programfusepulsewidth = <num>;     # PP only
#    programfusepolltimeout = <num>;
#    programlockpulsewidth = <num>;     # PP only
#    programlockpolltimeout = <num>;
#    # JTAG ICE mkII parameters, also from XML files
#    allowfullpagebitstream = <yes/no> ;
#    enablepageprogramming = <yes/no> ;
#    idr       = <num> ;        # IO addr of IDR (OCD) reg.
#    rampz      = <num> ;        # IO addr of RAMPZ reg.
#    spmcr      = <num> ;        # mem addr of SPMC[S]R reg.
#    eecr       = <num> ;        # mem addr of EECR reg.
#                         # (only when != 0x3c)
#    is_avr32     = <yes/no> ;       # AVR32 part
#
#    memory <memtype>
#      paged      = <yes/no> ;     # yes / no
#      size      = <num> ;       # bytes
#      page_size    = <num> ;       # bytes
#      num_pages    = <num> ;       # numeric
#      min_write_delay = <num> ;       # micro-seconds
#      max_write_delay = <num> ;       # micro-seconds
#      readback_p1   = <num> ;       # byte value
#      readback_p2   = <num> ;       # byte value
#      pwroff_after_write = <yes/no> ;    # yes / no
#      read      = <instruction format> ;
#      write      = <instruction format> ;
#      read_lo     = <instruction format> ;
#      read_hi     = <instruction format> ;
#      write_lo    = <instruction format> ;
#      write_hi    = <instruction format> ;
#      loadpage_lo   = <instruction format> ;
#      loadpage_hi   = <instruction format> ;
#      writepage    = <instruction format> ;
#     ;
#   ;
#
# If any of the above parameters are not specified, the default value
# of 0 is used for numerics or the empty string ("") for string
# values. If a required parameter is left empty, AVRDUDE will
# complain.
#
# NOTES:
#  * 'devicecode' is the device code used by the STK500 (see codes 
#    listed below)
#  * Not all memory types will implement all instructions.
#  * AVR Fuse bits and Lock bits are implemented as a type of memory.
#  * Example memory types are:
#    "flash", "eeprom", "fuse", "lfuse" (low fuse), "hfuse" (high
#    fuse), "signature", "calibration", "lock"
#  * The memory type specified on the avrdude command line must match
#   one of the memory types defined for the specified chip.
#  * The pwroff_after_write flag causes avrdude to attempt to
#   power the device off and back on after an unsuccessful write to
#   the affected memory area if VCC programmer pins are defined. If
#   VCC pins are not defined for the programmer, a message
#   indicating that the device needs a power-cycle is printed out.
#   This flag was added to work around a problem with the
#   at90s4433/2333's; see the at90s4433 errata at:
#
#     http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1280.pdf
#
# INSTRUCTION FORMATS
#
#  Instruction formats are specified as a comma seperated list of
#  string values containing information (bit specifiers) about each
#  of the 32 bits of the instruction. Bit specifiers may be one of
#  the following formats:
#
#    '1' = the bit is always set on input as well as output
#
#    '0' = the bit is always clear on input as well as output
#
#    'x' = the bit is ignored on input and output
#
#    'a' = the bit is an address bit, the bit-number matches this bit
#       specifier's position within the current instruction byte
#
#    'aN' = the bit is the Nth address bit, bit-number = N, i.e., a12
#       is address bit 12 on input, a0 is address bit 0.
#
#    'i' = the bit is an input data bit
#
#    'o' = the bit is an output data bit
#
#  Each instruction must be composed of 32 bit specifiers. The
#  instruction specification closely follows the instruction data
#  provided in Atmel's data sheets for their parts.
#
# See below for some examples.
#
#
# The following are STK500 part device codes to use for the
# "devicecode" field of the part. These came from Atmel's software
# section avr061.zip which accompanies the application note
# AVR061 available from:
#
#   http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2525.pdf
#

#define ATTINY10  0x10 /* the _old_ one that never existed! */
#define ATTINY11  0x11
#define ATTINY12  0x12
#define ATTINY15  0x13
#define ATTINY13  0x14

#define ATTINY22  0x20
#define ATTINY26  0x21
#define ATTINY28  0x22
#define ATTINY2313 0x23

#define AT90S1200  0x33

#define AT90S2313  0x40
#define AT90S2323  0x41
#define AT90S2333  0x42
#define AT90S2343  0x43

#define AT90S4414  0x50
#define AT90S4433  0x51
#define AT90S4434  0x52
#define ATMEGA48  0x59

#define AT90S8515  0x60
#define AT90S8535  0x61
#define AT90C8534  0x62
#define ATMEGA8515 0x63
#define ATMEGA8535 0x64

#define ATMEGA8   0x70
#define ATMEGA88  0x73
#define ATMEGA168  0x86

#define ATMEGA161  0x80
#define ATMEGA163  0x81
#define ATMEGA16  0x82
#define ATMEGA162  0x83
#define ATMEGA169  0x84

#define ATMEGA323  0x90
#define ATMEGA32  0x91

#define ATMEGA64  0xA0

#define ATMEGA103  0xB1
#define ATMEGA128  0xB2
#define AT90CAN128 0xB3
#define AT90CAN64  0xB3
#define AT90CAN32  0xB3

#define AT86RF401  0xD0

#define AT89START  0xE0
#define AT89S51	  0xE0
#define AT89S52	  0xE1

# The following table lists the devices in the original AVR910
# appnote:
# |Device |Signature | Code |
# +-------+----------+------+
# |tiny12 | 1E 90 05 | 0x55 |
# |tiny15 | 1E 90 06 | 0x56 |
# |    |     |   |
# | S1200 | 1E 90 01 | 0x13 |
# |    |     |   |
# | S2313 | 1E 91 01 | 0x20 |
# | S2323 | 1E 91 02 | 0x48 |
# | S2333 | 1E 91 05 | 0x34 |
# | S2343 | 1E 91 03 | 0x4C |
# |    |     |   |
# | S4414 | 1E 92 01 | 0x28 |
# | S4433 | 1E 92 03 | 0x30 |
# | S4434 | 1E 92 02 | 0x6C |
# |    |     |   |
# | S8515 | 1E 93 01 | 0x38 |
# | S8535 | 1E 93 03 | 0x68 |
# |    |     |   |
# |mega32 | 1E 95 01 | 0x72 |
# |mega83 | 1E 93 05 | 0x65 |
# |mega103| 1E 97 01 | 0x41 |
# |mega161| 1E 94 01 | 0x60 |
# |mega163| 1E 94 02 | 0x64 |

# Appnote AVR109 also has a table of AVR910 device codes, which
# lists:
# dev     avr910  signature
# ATmega8   0x77   0x1E 0x93 0x07
# ATmega8515 0x3B   0x1E 0x93 0x06
# ATmega8535 0x6A   0x1E 0x93 0x08
# ATmega16  0x75   0x1E 0x94 0x03
# ATmega162  0x63   0x1E 0x94 0x04
# ATmega163  0x66   0x1E 0x94 0x02
# ATmega169  0x79   0x1E 0x94 0x05
# ATmega32  0x7F   0x1E 0x95 0x02
# ATmega323  0x73   0x1E 0x95 0x01
# ATmega64  0x46   0x1E 0x96 0x02
# ATmega128  0x44   0x1E 0x97 0x02
#
# These codes refer to "BOOT" device codes which are apparently
# different than standard device codes, for whatever reasons
# (often one above the standard code).

# There are several extended versions of AVR910 implementations around
# in the Internet. These add the following codes (only devices that
# actually exist are listed):

# ATmega8515	0x3A
# ATmega128	0x43
# ATmega64	0x45
# ATtiny26	0x5E
# ATmega8535	0x69
# ATmega32	0x72
# ATmega16	0x74
# ATmega8	0x76
# ATmega169	0x78

#
# Overall avrdude defaults
#
default_parallel  = "lpt1";
default_serial   = "com1";


#
# PROGRAMMER DEFINITIONS
#

programmer
 id  = "arduino";
 desc = "Arduino";
 type = arduino;
;

programmer
 id  = "avrisp";
 desc = "Atmel AVR ISP";
 type = stk500;
;

programmer
 id  = "avrispv2";
 desc = "Atmel AVR ISP V2";
 type = stk500v2;
;

programmer
 id  = "avrispmkII";
 desc = "Atmel AVR ISP mkII";
 type = stk500v2;
;

programmer
 id  = "avrisp2";
 desc = "Atmel AVR ISP mkII";
 type = stk500v2;
;

programmer
 id  = "buspirate";
 desc = "The Bus Pirate";
 type = buspirate;
;

# This is supposed to be the "default" STK500 entry.
# Attempts to select the correct firmware version
# by probing for it. Better use one of the entries
# below instead.
programmer
 id  = "stk500";
 desc = "Atmel STK500";
 type = stk500generic;
;

programmer
 id  = "stk500v1";
 desc = "Atmel STK500 Version 1.x firmware";
 type = stk500;
;

programmer
 id  = "mib510";
 desc = "Crossbow MIB510 programming board";
 type = stk500;
;

programmer
 id  = "stk500v2";
 desc = "Atmel STK500 Version 2.x firmware";
 type = stk500v2;
;

programmer
 id  = "stk500pp";
 desc = "Atmel STK500 V2 in parallel programming mode";
 type = stk500pp;
;

programmer
 id  = "stk500hvsp";
 desc = "Atmel STK500 V2 in high-voltage serial programming mode";
 type = stk500hvsp;
;

programmer
 id  = "stk600";
 desc = "Atmel STK600";
 type = stk600;
;

programmer
 id  = "stk600pp";
 desc = "Atmel STK600 in parallel programming mode";
 type = stk600pp;
;

programmer
 id  = "stk600hvsp";
 desc = "Atmel STK600 in high-voltage serial programming mode";
 type = stk600hvsp;
;

programmer
 id  = "avr910";
 desc = "Atmel Low Cost Serial Programmer";
 type = avr910;
;

programmer
 id  = "usbasp";
 desc = "USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/";
 type = usbasp;
;

programmer
 id  = "usbtiny";
 desc = "USBtiny simple USB programmer, http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/";
 type = usbtiny;
;

programmer
 id  = "butterfly";
 desc = "Atmel Butterfly Development Board";
 type = butterfly;
;

programmer
 id  = "avr109";
 desc = "Atmel AppNote AVR109 Boot Loader";
 type = butterfly;
;

programmer
 id  = "avr911";
 desc = "Atmel AppNote AVR911 AVROSP";
 type = butterfly;
;

programmer
 id  = "jtagmkI";
 desc = "Atmel JTAG ICE (mkI)";
 baudrate = 115200;  # default is 115200
 type = jtagmki;
;

# easier to type
programmer
 id  = "jtag1";
 desc = "Atmel JTAG ICE (mkI)";
 baudrate = 115200;  # default is 115200
 type = jtagmki;
;

# easier to type
programmer
 id  = "jtag1slow";
 desc = "Atmel JTAG ICE (mkI)";
 baudrate = 19200;
 type = jtagmki;
;

programmer
 id  = "jtagmkII";
 desc = "Atmel JTAG ICE mkII";
 baudrate = 19200;  # default is 19200
 type = jtagmkii;
;

# easier to type
programmer
 id  = "jtag2slow";
 desc = "Atmel JTAG ICE mkII";
 baudrate = 19200;  # default is 19200
 type = jtagmkii;
;

# JTAG ICE mkII @ 115200 Bd
programmer
 id  = "jtag2fast";
 desc = "Atmel JTAG ICE mkII";
 baudrate = 115200;
 type = jtagmkii;
;

# make the fast one the default, people will love that
programmer
 id  = "jtag2";
 desc = "Atmel JTAG ICE mkII";
 baudrate = 115200;
 type = jtagmkii;
;

# JTAG ICE mkII in ISP mode
programmer
 id  = "jtag2isp";
 desc = "Atmel JTAG ICE mkII in ISP mode";
 baudrate = 115200;
 type = jtagmkii_isp;
;

# JTAG ICE mkII in debugWire mode
programmer
 id  = "jtag2dw";
 desc = "Atmel JTAG ICE mkII in debugWire mode";
 baudrate = 115200;
 type = jtagmkii_dw;
;

# JTAG ICE mkII in AVR32 mode
programmer
 id  = "jtagmkII_avr32";
 desc = "Atmel JTAG ICE mkII im AVR32 mode";
 baudrate = 115200;
 type = jtagmkii_avr32;
;

# JTAG ICE mkII in AVR32 mode
programmer
 id  = "jtag2avr32";
 desc = "Atmel JTAG ICE mkII im AVR32 mode";
 baudrate = 115200;
 type = jtagmkii_avr32;
;

# JTAG ICE mkII in PDI mode
programmer
 id  = "jtag2pdi";
 desc = "Atmel JTAG ICE mkII PDI mode";
 baudrate = 115200;
 type = jtagmkii_pdi;
;

# AVR Dragon in JTAG mode
programmer
 id  = "dragon_jtag";
 desc = "Atmel AVR Dragon in JTAG mode";
 baudrate = 115200;
 type = dragon_jtag;
;

# AVR Dragon in ISP mode
programmer
 id  = "dragon_isp";
 desc = "Atmel AVR Dragon in ISP mode";
 baudrate = 115200;
 type = dragon_isp;
;

# AVR Dragon in PP mode
programmer
 id  = "dragon_pp";
 desc = "Atmel AVR Dragon in PP mode";
 baudrate = 115200;
 type = dragon_pp;
;

# AVR Dragon in HVSP mode
programmer
 id  = "dragon_hvsp";
 desc = "Atmel AVR Dragon in HVSP mode";
 baudrate = 115200;
 type = dragon_hvsp;
;

# AVR Dragon in debugWire mode
programmer
 id  = "dragon_dw";
 desc = "Atmel AVR Dragon in debugWire mode";
 baudrate = 115200;
 type = dragon_dw;
;

# AVR Dragon in PDI mode
programmer
 id  = "dragon_pdi";
 desc = "Atmel AVR Dragon in PDI mode";
 baudrate = 115200;
 type = dragon_pdi;
;

programmer
 id  = "pavr";
 desc = "Jason Kyle's pAVR Serial Programmer";
 type = avr910;
;

# Parallel port programmers.

programmer
 id  = "bsd";
 desc = "Brian Dean's Programmer, http://www.bsdhome.com/avrdude/";
 type = par;
 vcc  = 2, 3, 4, 5;
 reset = 7;
 sck  = 8;
 mosi = 9;
 miso = 10;
;

programmer
 id  = "stk200";
 desc = "STK200";
 type = par;
 buff = 4, 5;
 sck  = 6;
 mosi = 7;
 reset = 9;
 miso = 10;
;

# The programming dongle used by the popular Ponyprog
# utility. It is almost similar to the STK200 one,
# except that there is a LED indicating that the
# programming is currently in progress.

programmer
 id  = "pony-stk200";
 desc = "Pony Prog STK200";
 type = par;
 buff = 4, 5;
 sck  = 6;
 mosi = 7;
 reset = 9;
 miso = 10;
 pgmled = 8; 
;

programmer
 id  = "dt006";
 desc = "Dontronics DT006";
 type = par;
 reset = 4;
 sck  = 5;
 mosi = 2;
 miso = 11;
;

programmer
 id  = "bascom";
 desc = "Bascom SAMPLE programming cable";
 type = par;
 reset = 4;
 sck  = 5;
 mosi = 2;
 miso = 11;
;

programmer
 id   = "alf";
 desc  = "Nightshade ALF-PgmAVR, http://nightshade.homeip.net/";
 type  = par;
 vcc  = 2, 3, 4, 5;
 buff  = 6;
 reset = 7;
 sck  = 8;
 mosi  = 9;
 miso  = 10;
 errled = 1;
 rdyled = 14;
 pgmled = 16;
 vfyled = 17;
;

programmer
 id  = "sp12";
 desc = "Steve Bolt's Programmer";
 type = par;
 vcc  = 4,5,6,7,8;
 reset = 3;
 sck  = 2;
 mosi = 9;
 miso = 11;
;

programmer
 id   = "picoweb";
 desc  = "Picoweb Programming Cable, http://www.picoweb.net/";
 type  = par;
 reset = 2;
 sck  = 3;
 mosi  = 4;
 miso  = 13;
;

programmer
 id  = "abcmini";
 desc = "ABCmini Board, aka Dick Smith HOTCHIP";
 type = par;
 reset = 4;
 sck  = 3;
 mosi = 2;
 miso = 10;
;

programmer
 id  = "futurlec";
 desc = "Futurlec.com programming cable.";
 type = par;
 reset = 3;
 sck  = 2;
 mosi = 1;
 miso = 10;
;


# From the contributor of the "xil" jtag cable:
# The "vcc" definition isn't really vcc (the cable gets its power from
# the programming circuit) but is necessary to switch one of the
# buffer lines (trying to add it to the "buff" lines doesn't work).
# With this, TMS connects to RESET, TDI to MOSI, TDO to MISO and TCK
# to SCK (plus vcc/gnd of course)
programmer
 id  = "xil";
 desc = "Xilinx JTAG cable";
 type = par;
 mosi = 2;
 sck  = 3;
 reset = 4;
 buff = 5;
 miso = 13;
 vcc  = 6;
;


programmer
 id = "dapa";
 desc = "Direct AVR Parallel Access cable";
 type = par;
 vcc  = 3;
 reset = 16;
 sck = 1;
 mosi = 2;
 miso = 11;
;

programmer
 id  = "atisp";
 desc = "AT-ISP V1.1 programming cable for AVR-SDK1 from <http://micro-research.co.th/> micro-research.co.th";
 type = par;
 reset = ~6;
 sck  = ~8;
 mosi = ~7;
 miso = ~10;
;

programmer
 id  = "ere-isp-avr";
 desc = "ERE ISP-AVR <http://www.ere.co.th/download/sch050713.pdf>";
 type = par;
 reset = ~4;
 sck  = 3;
 mosi = 2;
 miso = 10;
;

programmer
 id  = "blaster";
 desc = "Altera ByteBlaster";
 type = par;
 sck  = 2;
 miso = 11;
 reset = 3;
 mosi = 8;
 buff = 14;
;

# It is almost same as pony-stk200, except vcc on pin 5 to auto
# disconnect port (download on http://electropol.free.fr)
programmer
 id  = "frank-stk200";
 desc = "Frank STK200";
 type = par;
 vcc  = 5;
 sck  = 6;
 mosi = 7;
 reset = 9;
 miso = 10;
 pgmled = 8;
;

# The AT98ISP Cable is a simple parallel dongle for AT89 family.
# http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2877
programmer
id = "89isp";
desc = "Atmel at89isp cable";
type = par;
reset = 17;
sck = 1;
mosi = 2;
miso = 10;
;


#
# some ultra cheap programmers use bitbanging on the 
# serialport.
#
# PC - DB9 - Pins for RS232:
#
# GND  5  -- |O
#       |  O| <-  9  RI
# DTR  4  <- |O  |
#       |  O| <-  8  CTS
# TXD  3  <- |O  |
#       |  O| ->  7  RTS
# RXD  2  -> |O  |
#       |  O| <-  6  DSR
# DCD  1  -> |O
#
# Using RXD is currently not supported.
# Using RI is not supported under Win32 but is supported under Posix.

# serial ponyprog design (dasa2 in uisp)
# reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts

programmer
 id  = "ponyser";
 desc = "design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts";
 type = serbb;
 reset = ~3;
 sck  = 7;
 mosi = 4;
 miso = 8;
;

# Same as above, different name
# reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts

programmer
 id  = "siprog";
 desc = "Lancos SI-Prog <http://www.lancos.com/siprogsch.html>";
 type = serbb;
 reset = ~3;
 sck  = 7;
 mosi = 4;
 miso = 8;
;

# unknown (dasa in uisp)
# reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts

programmer
 id  = "dasa";
 desc = "serial port banging, reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts";
 type = serbb;
 reset = 7;
 sck  = 4;
 mosi = 3;
 miso = 8;
;

# unknown (dasa3 in uisp)
# reset=!dtr sck=rts mosi=txd miso=cts

programmer
 id  = "dasa3";
 desc = "serial port banging, reset=!dtr sck=rts mosi=txd miso=cts";
 type = serbb;
 reset = ~4;
 sck  = 7;
 mosi = 3;
 miso = 8;
;

# C2N232i (jumper configuration "auto")
# reset=dtr sck=!rts mosi=!txd miso=!cts

programmer
 id  = "c2n232i";
 desc = "serial port banging, reset=dtr sck=!rts mosi=!txd miso=!cts";
 type = serbb;
 reset = 4;
 sck  = ~7;
 mosi = ~3;
 miso = ~8;
;

#
# PART DEFINITIONS
#

#------------------------------------------------------------
# ATtiny11
#------------------------------------------------------------

# This is an HVSP-only device.

part
  id         = "t11";
  desc        = "ATtiny11";
  stk500_devcode   = 0x11;
  signature      = 0x1e 0x90 0x04;
  chip_erase_delay  = 20000;

  timeout		= 200;
  hvsp_controlstack   =
    0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x00,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x00, 0x00, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x00, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 50;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

  memory "eeprom"
    size      = 64;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
	delay		= 5;
  ;

  memory "flash"
    size      = 1024;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
	delay		= 3;
  ;

  memory "signature"
    size      = 3;
  ;

  memory "lock"
    size      = 1;
  ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
  ;

  memory "fuse"
    size      = 1;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny12
#------------------------------------------------------------

part
  id         = "t12";
  desc        = "ATtiny12";
  stk500_devcode   = 0x12;
  avr910_devcode   = 0x55;
  signature      = 0x1e 0x90 0x05;
  chip_erase_delay  = 20000;
  pgm_enable     = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase     = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  hvsp_controlstack  =
    0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x00,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x00, 0x00, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x00, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 50;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

  memory "eeprom"
    size      = 64;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 8;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "flash"
    size      = 1024;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0 0 1 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    read_hi     = " 0 0 1 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    write_lo    = " 0 1 0 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    write_hi    = " 0 1 0 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 5;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x  x x x x  x x x x x o o x";

    write      = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 1 1 i i 1",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
  ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "fuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x  x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 0 1 x x x x x",
             "x x x x  x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny13
#------------------------------------------------------------

part
  id         = "t13";
  desc        = "ATtiny13";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x0E, 0x1E;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFE, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBC, 0x0E, 0xB4, 0x0E, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
  stk500_devcode   = 0x14;
  signature      = 0x1e 0x90 0x07;
  chip_erase_delay  = 4000;
  pgm_enable     = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase     = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  hvsp_controlstack   =
	0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x66,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x7A, 0x6A, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x7D, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 90;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

  memory "eeprom"
    size      = 64;
    page_size    = 4;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 4000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "x x a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "x x a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " x  x a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 5;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 1024;
    page_size    = 32;
    num_pages    = 32;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0 0 1 0  0 0 0 0",
             " 0 0 0 0  0 0 0 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    read_hi     = " 0 0 1 0  1 0 0 0",
             " 0 0 0 0  0 0 0 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    loadpage_lo   = " 0 1 0 0  0 0 0 0",
             " 0 0 0 x  x x x x",
             " x x x x a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    loadpage_hi   = " 0 1 0 0  1 0 0 0",
             " 0 0 0 x  x x x x",
             " x x x x a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    writepage    = " 0 1 0 0  1 1 0 0",
             " 0 0 0 0  0 0 0 a8",
             " a7 a6 a5 a4  x x x x",
             " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;

	read      = "0 1 0 1  1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x  x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x  x x x x  1 1 i i i i i i";
  ;

  memory "calibration"
    size      = 2;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 0 a0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
   ;

;


#------------------------------------------------------------
# ATtiny15
#------------------------------------------------------------

part
  id         = "t15";
  desc        = "ATtiny15";
  stk500_devcode   = 0x13;
  avr910_devcode   = 0x56;
  signature      = 0x1e 0x90 0x06;
  chip_erase_delay  = 8200;
  pgm_enable     = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase     = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  hvsp_controlstack  =
    0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x00,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x00, 0x00, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x00, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  hvspcmdexedelay   = 5;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 16;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 50;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

  memory "eeprom"
    size      = 64;
    min_write_delay = 8200;
    max_write_delay = 8200;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 10;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "flash"
    size      = 1024;
    min_write_delay = 4100;
    max_write_delay = 4100;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0 0 1 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    read_hi     = " 0 0 1 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    write_lo    = " 0 1 0 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    write_hi    = " 0 1 0 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 5;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x  x x x x  x x x x x o o x";

    write      = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 1 1 i i 1",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
  ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "fuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x  x x x x  o o o o x x o o";

    write      = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 0 1 x x x x x",
             "x x x x  x x x x  i i i i 1 1 i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# AT90s1200
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "1200";
  desc       = "AT90S1200";
  stk500_devcode  = 0x33;
  avr910_devcode  = 0x13;
  signature    = 0x1e 0x90 0x01;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 20000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 1;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 0;
  pollvalue		= 0xFF;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 15;
  chiperasepolltimeout = 0;
  programfusepulsewidth = 2;
  programfusepolltimeout = 0;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 1;

  memory "eeprom"
    size      = 64;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x", 
             "x x a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 20;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    size      = 1024;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write_lo    = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

    write_hi    = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

	mode		= 0x02;
	delay		= 15;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "fuse"
    size      = 1;
   ;
  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 1 1 i i 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90s4414
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "4414";
  desc       = "AT90S4414";
  stk500_devcode  = 0x50;
  avr910_devcode  = 0x28;
  signature    = 0x1e 0x92 0x01;
  chip_erase_delay = 20000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 15;
  chiperasepolltimeout = 0;
  programfusepulsewidth = 2;
  programfusepolltimeout = 0;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 1;

  memory "eeprom"
    size      = 256;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0x80;
    readback_p2   = 0x7f;
    read      = " 1 0 1 0  0 0 0 0 x x x x x x x a8", 
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = " 1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x a8",
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0x7f;
    readback_p2   = 0x7f;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write_lo    = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

    write_hi    = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "fuse"
	size		= 1;
   ;
  memory "lock"
	size		= 1;
	write		= "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 1  1 i i 1",
			 "x x x x  x x x x  x x x x  x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90s2313
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "2313";
  desc       = "AT90S2313";
  stk500_devcode  = 0x40;
  avr910_devcode  = 0x20;
  signature    = 0x1e 0x91 0x01;
  chip_erase_delay = 20000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 15;
  chiperasepolltimeout = 0;
  programfusepulsewidth = 2;
  programfusepolltimeout = 0;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 1;

  memory "eeprom"
    size      = 128;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x80;
    readback_p2   = 0x7f;
    read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x", 
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    size      = 2048;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x7f;
    readback_p2   = 0x7f;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write_lo    = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

    write_hi    = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "fuse"
    size      = 1;
   ;
  memory "lock"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x i i x",
             "x x x x x x x x x x x x x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90s2333
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "2333";
##### WARNING: No XML file for device 'AT90S2333'! #####
  desc       = "AT90S2333";
  stk500_devcode  = 0x42;
  avr910_devcode  = 0x34;
  signature    = 0x1e 0x91 0x05;
  chip_erase_delay = 20000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 15;
  chiperasepolltimeout = 0;
  programfusepulsewidth = 2;
  programfusepolltimeout = 0;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 1;

  memory "eeprom"
    size      = 128;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x", 
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write_lo    = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

    write_hi    = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "fuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    pwroff_after_write = yes;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 i i i i i",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
   ;
  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x o o x";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 1 1 i i 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
   ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# AT90s2343 (also AT90s2323 and ATtiny22)
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "2343";
  desc       = "AT90S2343";
  stk500_devcode  = 0x43;
  avr910_devcode  = 0x4c;
  signature    = 0x1e 0x91 0x03;
  chip_erase_delay = 18000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  hvsp_controlstack  =
    0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x00,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x00, 0x00, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x00, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 50;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

  memory "eeprom"
    size      = 128;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0", 
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write_lo    = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

    write_hi    = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 128;
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "fuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  o o o x x x x o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 1 1 1 1 i",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
   ;
  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  o o o x x x x o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 1 1 i i 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
   ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# AT90s4433
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "4433";
  desc       = "AT90S4433";
  stk500_devcode  = 0x51;
  avr910_devcode  = 0x30;
  signature    = 0x1e 0x92 0x03;
  chip_erase_delay = 20000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 15;
  chiperasepolltimeout = 0;
  programfusepulsewidth = 2;
  programfusepolltimeout = 0;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 1;

  memory "eeprom"
    size      = 256;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x", 
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = " 1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write_lo    = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

    write_hi    = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "fuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    pwroff_after_write = yes;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 i i i i i",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
   ;
  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x o o x";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 1 1 i i 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90s4434
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "4434";
##### WARNING: No XML file for device 'AT90S4434'! #####
  desc       = "AT90S4434";
  stk500_devcode  = 0x52;
  avr910_devcode  = 0x6c;
  signature    = 0x1e 0x92 0x02;
  chip_erase_delay = 20000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  memory "eeprom"
    size      = 256;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x", 
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = " 1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";
   ;
  memory "flash"
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write_lo    = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

    write_hi    = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "fuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 i i i i i",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
   ;
  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x o o x";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 1 1 i i 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90s8515
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "8515";
  desc       = "AT90S8515";
  stk500_devcode  = 0x60;
  avr910_devcode  = 0x38;
  signature    = 0x1e 0x93 0x01;
  chip_erase_delay = 20000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
	0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
	0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
	0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
	0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  resetdelay     = 15;
  chiperasepulsewidth = 15;
  chiperasepolltimeout = 0;
  programfusepulsewidth = 2;
  programfusepolltimeout = 0;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 1;

  memory "eeprom"
    size      = 512;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x80;
    readback_p2   = 0x7f;
    read      = " 1 0 1 0  0 0 0 0 x x x x x x x a8", 
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = " 1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x a8",
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    size      = 8192;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x7f;
    readback_p2   = 0x7f;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write_lo    = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

    write_hi    = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "fuse"
	size		= 1;
   ;
  memory "lock"
	size		= 1;
	write		= "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 1  1 i i 1",
			 "x x x x  x x x x  x x x x  x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90s8535
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "8535";
  desc       = "AT90S8535";
  stk500_devcode  = 0x61;
  avr910_devcode  = 0x68;
  signature    = 0x1e 0x93 0x03;
  chip_erase_delay = 20000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 15;
  chiperasepolltimeout = 0;
  programfusepulsewidth = 2;
  programfusepolltimeout = 0;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 1;

  memory "eeprom"
    size      = 512;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x a8", 
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = " 1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x a8",
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    size      = 8192;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 20000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write_lo    = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

    write_hi    = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
             " x  x  x  x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "fuse"
	size		= 1;
	read		= "0 1 0 1  1 0 0 0  x x x x  x x x x",
			 "x x x x  x x x x  x x x x  x x x o";
	write		= "1 0 1 0  1 1 0 0  1 0 1 1  1 1 1 i",
			 "x x x x  x x x x  x x x x  x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;
  memory "lock"
	size		= 1;
	read		= "0 1 0 1  1 0 0 0  x x x x  x x x x",
			 "x x x x  x x x x  o o x x  x x x x";
	write		= "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 1  1 i i 1",
			 "x x x x  x x x x  x x x x  x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega103
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m103";
  desc       = "ATMEGA103";
  stk500_devcode  = 0xB1;
  avr910_devcode  = 0x41;
  signature    = 0x1e 0x97 0x01;
  chip_erase_delay = 112000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x8E, 0x9E, 0x2E, 0x3E, 0xAE, 0xBE,
    0x4E, 0x5E, 0xCE, 0xDE, 0x6E, 0x7E, 0xEE, 0xDE,
    0x66, 0x76, 0xE6, 0xF6, 0x6A, 0x7A, 0xEA, 0x7A,
    0x7F, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 15;
  chiperasepolltimeout = 0;
  programfusepulsewidth = 2;
  programfusepolltimeout = 0;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 10;

  memory "eeprom"
    size      = 4096;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x80;
    readback_p2   = 0x7f;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 131072;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 512;
    min_write_delay = 22000;
    max_write_delay = 56000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x11;
	delay		= 70;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "fuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x x x o x o 1 o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 i 1 i i",
             "x x x x x x x x x x x x x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x o o x";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 1 1 i i 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# ATmega64
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m64";
  desc       = "ATMEGA64";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0xA0;
  avr910_devcode  = 0x45;
  signature    = 0x1e 0x96 0x02;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x22;
  spmcr        = 0x68;
  allowfullpagebitstream = yes;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 20;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";


    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x x i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 4;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 a1 a0 o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;
#------------------------------------------------------------
# ATmega128
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m128";
  desc       = "ATMEGA128";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0xB2;
  avr910_devcode  = 0x43;
  signature    = 0x1e 0x97 0x02;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x22;
  spmcr        = 0x68;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = yes;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 12;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 131072;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 512;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x x i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 4;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 a1 a0 o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90CAN128
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "c128";
  desc       = "AT90CAN128";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0xB3;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  signature    = 0x1e 0x97 0x81;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  eecr        = 0x3f;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";


	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 131072;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 512;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90CAN64
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "c64";
  desc       = "AT90CAN64";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0xB3;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  signature    = 0x1e 0x96 0x81;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  eecr        = 0x3f;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";


	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90CAN32
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "c32";
  desc       = "AT90CAN32";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0xB3;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  signature    = 0x1e 0x95 0x81;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  eecr        = 0x3f;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";


	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# ATmega16
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m16";
  desc       = "ATMEGA16";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0x82;
  avr910_devcode  = 0x74;
  signature    = 0x1e 0x94 0x03;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
	0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
	0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
	0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
	0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 100;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  resetdelay     = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = yes;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 512;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x04;
	delay		= 10;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 16384;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
  memory "calibration"
    size      = 4;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 a1 a0 o o o o o o o o";
    ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# ATmega164P
#------------------------------------------------------------

# close to ATmega16

part
  id        = "m164p";
  desc       = "ATMEGA164P";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0x82; # no STK500v1 support, use the ATmega16 one
  avr910_devcode  = 0x74;
  signature    = 0x1e 0x94 0x0a;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 512;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 16384;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x 1 1 1 1 1 i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# ATmega324P
#------------------------------------------------------------

# similar to ATmega164P

part
  id        = "m324p";
  desc       = "ATMEGA324P";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0x82; # no STK500v1 support, use the ATmega16 one
  avr910_devcode  = 0x74;
  signature    = 0x1e 0x95 0x08;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x 1 1 1 1 1 i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# ATmega644
#------------------------------------------------------------

# similar to ATmega164

part
  id        = "m644";
  desc       = "ATMEGA644";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0x82; # no STK500v1 support, use the ATmega16 one
  avr910_devcode  = 0x74;
  signature    = 0x1e 0x96 0x09;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x 1 1 1 1 1 i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega644P
#------------------------------------------------------------

# similar to ATmega164p

part
  id        = "m644p";
  desc       = "ATMEGA644P";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0x82; # no STK500v1 support, use the ATmega16 one
  avr910_devcode  = 0x74;
  signature    = 0x1e 0x96 0x0a;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x 1 1 1 1 1 i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
 ;#------------------------------------------------------------
# ATmega1284P
#------------------------------------------------------------

# similar to ATmega164p

part
  id        = "m1284p";
  desc       = "ATMEGA1284P";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0x82; # no STK500v1 support, use the ATmega16 one
  avr910_devcode  = 0x74;
  signature    = 0x1e 0x97 0x05;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 131072;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 512;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x 1 1 1 1 1 i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
 ;#------------------------------------------------------------
# ATmega162
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m162";
  desc       = "ATMEGA162";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0x83;
  avr910_devcode  = 0x63;
  signature    = 0x1e 0x94 0x04;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;

  idr       = 0x04;
  spmcr      = 0x57;
  allowfullpagebitstream = yes;

  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 16384;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;

    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";
    mode    = 0x41;
  delay    = 10;
  blocksize  = 128;
  readsize  = 256; 

    ;

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 512;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;

        read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

        write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 16000;
    max_write_delay = 16000;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 16000;
    max_write_delay = 16000;

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
    ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 16000;
    max_write_delay = 16000;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x 1 1 1 1 1 i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 16000;
    max_write_delay = 16000;

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    ;

  memory "signature"
    size      = 3;

    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
;#------------------------------------------------------------
# ATmega163
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m163";
  desc       = "ATMEGA163";
  stk500_devcode  = 0x81;
  avr910_devcode  = 0x64;
  signature    = 0x1e 0x94 0x02;
  chip_erase_delay = 32000;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout       = 200;
  stabdelay      = 100;
  cmdexedelay     = 25;
  synchloops     = 32;
  bytedelay      = 0;
  pollindex      = 3;
  pollvalue      = 0x53;
  predelay      = 1;
  postdelay      = 1;
  pollmethod     = 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 30;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 2;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 2;


  memory "eeprom"
    size      = 512;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 4000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";
    mode      = 0x41;
    delay      = 20;
    blocksize    = 4;
    readsize    = 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 16384;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 16000;
    max_write_delay = 16000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x11;
	delay		= 20;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o x x o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i 1 1 i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x 1 o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  1 1 1 1 1 i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x 0 x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega169
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m169";
  desc       = "ATMEGA169";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0x85;
  avr910_devcode  = 0x78;
  signature    = 0x1e 0x94 0x05;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 512;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 16384;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega329
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m329";
  desc       = "ATMEGA329";
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x85; # no STK500 support, only STK500v2
#  avr910_devcode  = 0x?; # try the ATmega169 one:
  avr910_devcode  = 0x75;
  signature    = 0x1e 0x95 0x03;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega329P
#------------------------------------------------------------
# Identical to ATmega329 except of the signature

part
  id        = "m329p";
  desc       = "ATMEGA329P";
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x85; # no STK500 support, only STK500v2
#  avr910_devcode  = 0x?; # try the ATmega169 one:
  avr910_devcode  = 0x75;
  signature    = 0x1e 0x95 0x0b;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega3290
#------------------------------------------------------------

# identical to ATmega329

part
  id        = "m3290";
  desc       = "ATMEGA3290";
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x85; # no STK500 support, only STK500v2
#  avr910_devcode  = 0x?; # try the ATmega169 one:
  avr910_devcode  = 0x75;
  signature    = 0x1e 0x95 0x04;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a3  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega3290P
#------------------------------------------------------------

# identical to ATmega3290 except of the signature

part
  id        = "m3290p";
  desc       = "ATMEGA3290P";
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x85; # no STK500 support, only STK500v2
#  avr910_devcode  = 0x?; # try the ATmega169 one:
  avr910_devcode  = 0x75;
  signature    = 0x1e 0x95 0x0c;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a3  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " x a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega649
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m649";
  desc       = "ATMEGA649";
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x85; # no STK500 support, only STK500v2
#  avr910_devcode  = 0x?; # try the ATmega169 one:
  avr910_devcode  = 0x75;
  signature    = 0x1e 0x96 0x03;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega6490
#------------------------------------------------------------

# identical to ATmega649

part
  id        = "m6490";
  desc       = "ATMEGA6490";
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x85; # no STK500 support, only STK500v2
#  avr910_devcode  = 0x?; # try the ATmega169 one:
  avr910_devcode  = 0x75;
  signature    = 0x1e 0x96 0x04;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega32
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m32";
  desc       = "ATMEGA32";
  has_jtag     = yes;
  stk500_devcode  = 0x91;
  avr910_devcode  = 0x72;
  signature    = 0x1e 0x95 0x02;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = yes;

  memory "eeprom"
    paged      = no;  /* leave this "no" */
    page_size    = 4;  /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x04;
	delay		= 10;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 4;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 a1 a0 o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega161
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m161";
  desc       = "ATMEGA161";
  stk500_devcode  = 0x80;
  avr910_devcode  = 0x60;
  signature    = 0x1e 0x94 0x01;
  chip_erase_delay = 28000;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 0;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 30;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 2;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 2;

  memory "eeprom"
    size      = 512;
    min_write_delay = 3400;
    max_write_delay = 3400;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 5;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 16384;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 14000;
    max_write_delay = 14000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " x  x  x a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 16;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "fuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x x x x x  x o x o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 i 1 i i i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# ATmega8
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m8";
  desc       = "ATMEGA8";
  stk500_devcode  = 0x70;
  avr910_devcode  = 0x76;
  signature    = 0x1e 0x93 0x07;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xc2;
  chip_erase_delay = 10000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
	0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
	0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
	0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
	0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 2;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  resetdelay     = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    size      = 512;
    page_size    = 4;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 20;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 8192;
    page_size    = 64;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  0   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 10;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 4;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 x x  x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;#------------------------------------------------------------
# ATmega8515
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m8515";
  desc       = "ATMEGA8515";
  stk500_devcode  = 0x63;
  avr910_devcode  = 0x3A;
  signature    = 0x1e 0x93 0x06;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    size      = 512;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
 read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

 write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 10;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 8192;
    page_size    = 64;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  0   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 4;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0   0 0 x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 a1 a0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;
#------------------------------------------------------------
# ATmega8535
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m8535";
  desc       = "ATMEGA8535";
  stk500_devcode  = 0x64;
  avr910_devcode  = 0x69;
  signature    = 0x1e 0x93 0x08;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 6;
  togglevtg      = 0;
  poweroffdelay    = 0;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    size      = 512;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  x  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 10;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 8192;
    page_size    = 64;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  0   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 2000;
    max_write_delay = 2000;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 4;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 a1 a0 o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# ATtiny26
#------------------------------------------------------------

part
  id         = "t26";
  desc        = "ATTINY26";
  stk500_devcode   = 0x21;
  avr910_devcode   = 0x5e;
  signature      = 0x1e 0x91 0x09;
  pagel        = 0xb3;
  bs2         = 0xb2;
  chip_erase_delay  = 9000;
  pgm_enable     = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase     = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0xC4, 0xE4, 0xC4, 0xE4, 0xCC, 0xEC, 0xCC, 0xEC,
    0xD4, 0xF4, 0xD4, 0xF4, 0xDC, 0xFC, 0xDC, 0xFC,
    0xC8, 0xE8, 0xD8, 0xF8, 0x4C, 0x6C, 0x5C, 0x7C,
    0xEC, 0xBC, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 2;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    size      = 128;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	mode		= 0x04;
	delay		= 10;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 2048;
    page_size    = 32;
    num_pages    = 64;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0 0 1 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    read_hi     = " 0 0 1 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    loadpage_lo   = " 0 1 0 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x x x",
             " x x x x a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    loadpage_hi   = " 0 1 0 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x x x",
             " x x x x a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    writepage    = " 0 1 0 0  1 1 0 0",
             " x x x x  x x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  x x x x",
             " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x21;
	delay		= 6;
	blocksize	= 16;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x o o";

    write      = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 1 1 1 i i",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x x x";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
  ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x x x x i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x x x x o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 4;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o o o o o";
  ;

;


#------------------------------------------------------------
# ATtiny261
#------------------------------------------------------------
# Close to ATtiny26

part
  id         = "t261";
  desc        = "ATTINY261";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x00, 0x10;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBC, 0x00, 0xB4, 0x00, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
#  stk500_devcode   = 0x21;
#  avr910_devcode   = 0x5e;
  signature      = 0x1e 0x91 0x0c;
  pagel        = 0xb3;
  bs2         = 0xb2;
  chip_erase_delay  = 4000;

  pgm_enable     = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase     = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0xC4, 0xE4, 0xC4, 0xE4, 0xCC, 0xEC, 0xCC, 0xEC,
    0xD4, 0xF4, 0xD4, 0xF4, 0xDC, 0xFC, 0xDC, 0xFC,
    0xC8, 0xE8, 0xD8, 0xF8, 0x4C, 0x6C, 0x5C, 0x7C,
    0xEC, 0xBC, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 2;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no;
    size      = 128;
    page_size    = 4;
    num_pages    = 32;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 4000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;

    read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " x a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 2048;
    page_size    = 32;
    num_pages    = 64;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;

    read_lo     = " 0 0 1 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    read_hi     = " 0 0 1 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o o o o";

    loadpage_lo   = " 0 1 0 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x x x",
             " x x x x a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    loadpage_hi   = " 0 1 0 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x x x",
             " x x x x a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    writepage    = " 0 1 0 0  1 1 0 0",
             " x x x x  x x a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  x x x x",
             " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x o o";

    write      = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 1 1 1 i i",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x x x";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
  ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x o";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o o o o o";
  ;

;


#------------------------------------------------------------
# ATtiny461
#------------------------------------------------------------
# Close to ATtiny261

part
  id         = "t461";
  desc        = "ATTINY461";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x00, 0x10;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBC, 0x00, 0xB4, 0x00, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
#  stk500_devcode   = 0x21;
#  avr910_devcode   = 0x5e;
  signature      = 0x1e 0x92 0x08;
  pagel        = 0xb3;
  bs2         = 0xb2;
  chip_erase_delay  = 4000;

  pgm_enable     = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase     = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0xC4, 0xE4, 0xC4, 0xE4, 0xCC, 0xEC, 0xCC, 0xEC,
    0xD4, 0xF4, 0xD4, 0xF4, 0xDC, 0xFC, 0xDC, 0xFC,
    0xC8, 0xE8, 0xD8, 0xF8, 0x4C, 0x6C, 0x5C, 0x7C,
    0xEC, 0xBC, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 2;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no;
    size      = 256;
    page_size    = 4;
    num_pages    = 64;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 4000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;

    read      = " 1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = " 1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 4096;
    page_size    = 64;
    num_pages    = 64;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;

    read_lo     = " 0 0 1 0  0  0 0 0",
             " x x x x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o  o o o";

    read_hi     = " 0 0 1 0  1  0 0 0",
             " x x x x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o  o o o";

    loadpage_lo   = " 0 1 0 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x x x",
             " x x x a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    loadpage_hi   = " 0 1 0 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x x x",
             " x x x a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    writepage    = " 0 1 0 0  1  1 0 0",
             " x x x x  x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 x  x  x x x",
             " x x x x  x  x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x o o";

    write      = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 1 1 1 i i",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x x x";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
  ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x o";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o o o o o";
  ;

;


#------------------------------------------------------------
# ATtiny861
#------------------------------------------------------------
# Close to ATtiny461

part
  id         = "t861";
  desc        = "ATTINY861";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x00, 0x10;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBC, 0x00, 0xB4, 0x00, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
#  stk500_devcode   = 0x21;
#  avr910_devcode   = 0x5e;
  signature      = 0x1e 0x93 0x0d;
  pagel        = 0xb3;
  bs2         = 0xb2;
  chip_erase_delay  = 4000;

  pgm_enable     = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase     = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 0;

  pp_controlstack   =
    0xC4, 0xE4, 0xC4, 0xE4, 0xCC, 0xEC, 0xCC, 0xEC,
    0xD4, 0xF4, 0xD4, 0xF4, 0xDC, 0xFC, 0xDC, 0xFC,
    0xC8, 0xE8, 0xD8, 0xF8, 0x4C, 0x6C, 0x5C, 0x7C,
    0xEC, 0xBC, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 2;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no;
    size      = 512;
    num_pages    = 128;
    page_size    = 4;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 4000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;

    read      = " 1 0 1 0  0 0 0 0  x x x x x x x a8",
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

    write      = " 1 1 0 0  0 0 0 0  x x x x x x x a8",
             "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 8192;
    page_size    = 64;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;

    read_lo     = " 0 0 1 0  0  0 0 0",
             " x x x x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o  o o o";

    read_hi     = " 0 0 1 0  1  0 0 0",
             " x x x x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o  o  o o o";

    loadpage_lo   = " 0 1 0 0  0 0 0 0",
             " x x x x  x x x x",
             " x x x a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    loadpage_hi   = " 0 1 0 0  1 0 0 0",
             " x x x x  x x i  i  i  i   i  i  i  i x x",
             " x x x a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i  i i i i";

    writepage    = " 0 1 0 0  1  1 0 0",
             " x x x x a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 x  x  x x x",
             " x x x x  x  x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o o o o o";
  ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x o o";

    write      = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 1 1 1 1 1 i i",
             "x x x x  x x x x  x x x x x x x x";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
  ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x o";
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o o o o o";
  ;

;


#------------------------------------------------------------
# ATmega48
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m48";
  desc       = "ATMEGA48";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
   eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
	       0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
	       0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
  stk500_devcode  = 0x59;
#  avr910_devcode  = 0x;
  signature    = 0x1e 0x92 0x05;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xc2;
  chip_erase_delay = 45000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
	0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
	0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
	0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
	0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  resetdelay     = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no;
    page_size    = 4;
    size      = 256;
    min_write_delay = 3600;
    max_write_delay = 3600;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 5;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 4096;
    page_size    = 64;
    num_pages    = 64;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " 0  0  0  0  0 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " 0  0  0  0  0 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0  0  0   0 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# ATmega88
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m88";
  desc       = "ATMEGA88";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
   eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
	       0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
	       0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
  stk500_devcode  = 0x73;
#  avr910_devcode  = 0x;
  signature    = 0x1e 0x93 0x0a;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xc2;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
	0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
	0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
	0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
	0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  resetdelay     = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no;
    page_size    = 4;
    size      = 512;
    min_write_delay = 3600;
    max_write_delay = 3600;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 5;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
   ;
  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 8192;
    page_size    = 64;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x i i i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega168
#------------------------------------------------------------

part
  id       = "m168";
  desc      = "ATMEGA168";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
   eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
	       0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
	       0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
  stk500_devcode = 0x86;
  # avr910_devcode = 0x;
  signature    = 0x1e 0x94 0x06;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xc2;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x x x x x x x x x";

  timeout     = 200;
  stabdelay    = 100;
  cmdexedelay   = 25;
  synchloops   = 32;
  bytedelay    = 0;
  pollindex    = 3;
  pollvalue    = 0x53;
  predelay    = 1;
  postdelay    = 1;
  pollmethod   = 1;

  pp_controlstack   =
	0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
	0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
	0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
	0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  resetdelay     = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no;
    page_size    = 4;
    size      = 512;
    min_write_delay = 3600;
    max_write_delay = 3600;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1 0 1 0 0 0 0 0",
             " 0 0 0 x x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o o o o o";
  
    write      = " 1 1 0 0 0 0 0 0",
             " 0 0 0 x x x x a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 5;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 16384;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0 0 1 0 0 0 0 0",
             " 0 0 0 a12 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " o o o o o o o o";
    
    read_hi     = " 0 0 1 0 1 0 0 0",
              " 0 0 0 a12 a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
              " o o o o o o o o";
    
    loadpage_lo   = " 0 1 0 0 0 0 0 0",
             " 0 0 0 x x x x x",
             " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i i i i i";
    
    loadpage_hi   = " 0 1 0 0 1 0 0 0",
             " 0 0 0 x x x x x",
             " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0",
             " i i i i i i i i";
    
    writepage    = " 0 1 0 0 1 1 0 0",
             " 0 0 0 a12 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 x x x x x x",
             " x x x x x x x x";

    mode    = 0x41;
    delay    = 6;
    blocksize  = 128;
    readsize  = 256;

    ;
    
  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";
    ;
  
  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";
    ;
  
  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x o o o";
    
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x i i i";
    ;
  
  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x x x o o o o o o";
    
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
    ;
  
  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
    ;
  
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
             "x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o";
    ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny88
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "t88";
  desc       = "attiny88";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
   eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
	       0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
	       0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
  stk500_devcode  = 0x73;
#  avr910_devcode  = 0x;
  signature    = 0x1e 0x93 0x11;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xc2;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
	0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
	0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
	0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
	0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  resetdelay     = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no;
    page_size    = 4;
    size      = 64;
    min_write_delay = 3600;
    max_write_delay = 3600;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
	read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

	write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " x a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 5;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 64;
   ;
  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 8192;
    page_size    = 64;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
             " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  x   x  x  x  x",
             " x  x  x a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  i i i i i i i i";
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x i";
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega328P
#------------------------------------------------------------

part
  id			= "m328p";
  desc		= "ATMEGA328P";
  has_debugwire	= yes;
  flash_instr		= 0xB6, 0x01, 0x11;
  eeprom_instr	= 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
			 0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
			 0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
  stk500_devcode	= 0x86;
  # avr910_devcode	= 0x;
  signature		= 0x1e 0x95 0x0F;
  pagel		= 0xd7;
  bs2			= 0xc2;
  chip_erase_delay	= 9000;
  pgm_enable = "1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1",
		 "x x x x x x x x x x x x x x x x";

  chip_erase = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 x x x x x",
		 "x x x x x x x x x x x x x x x x";

  timeout	= 200;
  stabdelay	= 100;
  cmdexedelay	= 25;
  synchloops	= 32;
  bytedelay	= 0;
  pollindex	= 3;
  pollvalue	= 0x53;
  predelay	= 1;
  postdelay	= 1;
  pollmethod	= 1;

  pp_controlstack =
	0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
	0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
	0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
	0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay	= 100;
  progmodedelay	= 0;
  latchcycles		= 5;
  togglevtg		= 1;
  poweroffdelay	= 15;
  resetdelayms	= 1;
  resetdelayus	= 0;
  hvleavestabdelay	= 15;
  resetdelay		= 15;
  chiperasepulsewidth	= 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
	paged		= no;
	page_size	= 4;
	size		= 1024;
	min_write_delay = 3600;
	max_write_delay = 3600;
	readback_p1	= 0xff;
	readback_p2	= 0xff;
	read = " 1 0 1 0 0 0 0 0",
	    " 0 0 0 x x x a9 a8",
	    " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
	    " o o o o o o o o";

	write = " 1 1 0 0 0 0 0 0",
	   	" 0 0 0 x x x a9 a8",
		" a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
		" i i i i i i i i";

	loadpage_lo = " 1 1 0 0 0 0 0 1",
		   " 0 0 0 0 0 0 0 0",
		   " 0 0 0 0 0 0 a1 a0",
		   " i i i i i i i i";

	writepage = " 1 1 0 0 0 0 1 0",
		  " 0 0 x x x x a9 a8",
		  " a7 a6 a5 a4 a3 a2 0 0",
		  " x x x x x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 5;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
  ;

  memory "flash"
	paged		= yes;
	size		= 32768;
	page_size	= 128;
	num_pages	= 256;
	min_write_delay = 4500;
	max_write_delay = 4500;
	readback_p1	= 0xff;
	readback_p2	= 0xff;
	read_lo = " 0 0 1 0 0 0 0 0",
		 " 0 0 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
		 " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
		 " o o o o o o o o";

	read_hi = " 0 0 1 0 1 0 0 0",
		 " 0 0 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
		 " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
		 " o o o o o o o o";

	loadpage_lo = " 0 1 0 0 0 0 0 0",
		   " 0 0 0 x x x x x",
		   " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0",
		   " i i i i i i i i";

	loadpage_hi = " 0 1 0 0 1 0 0 0",
		   " 0 0 0 x x x x x",
		   " x x a5 a4 a3 a2 a1 a0",
		   " i i i i i i i i";

	writepage = " 0 1 0 0 1 1 0 0",
		  " 0 0 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
		  " a7 a6 x x x x x x",
		  " x x x x x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;

  ;

  memory "lfuse"
	size = 1;
	min_write_delay = 4500;
	max_write_delay = 4500;
	read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
	    "x x x x x x x x o o o o o o o o";

	write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
	   	"x x x x x x x x i i i i i i i i";
  ;

  memory "hfuse"
	size = 1;
	min_write_delay = 4500;
	max_write_delay = 4500;
	read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
	    "x x x x x x x x o o o o o o o o";

	write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
	   	"x x x x x x x x i i i i i i i i";
  ;

  memory "efuse"
	size = 1;
	min_write_delay = 4500;
	max_write_delay = 4500;
	read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
	    "x x x x x x x x x x x x x o o o";

	write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
	   	"x x x x x x x x x x x x x i i i";
  ;

  memory "lock"
	size = 1;
	min_write_delay = 4500;
	max_write_delay = 4500;
	read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
	    "x x x x x x x x x x o o o o o o";

	write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
	   	"x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
  ;

  memory "calibration"
	size = 1;
	read = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
	    "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
  ;

  memory "signature"
	size = 3;
	read = "0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
	    "x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o";
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny2313
#------------------------------------------------------------

part
   id      = "t2313";
   desc     = "ATtiny2313";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB2, 0x0F, 0x1F;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFE, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBA, 0x0F, 0xB2, 0x0F, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
   stk500_devcode  = 0x23;
##  Use the ATtiny26 devcode:
   avr910_devcode  = 0x5e;
   signature    = 0x1e 0x91 0x0a;
   pagel      = 0xD4;
   bs2       = 0xD6;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 9000;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0E, 0x1E, 0x2E, 0x3E, 0x2E, 0x3E,
    0x4E, 0x5E, 0x4E, 0x5E, 0x6E, 0x7E, 0x6E, 0x7E,
    0x26, 0x36, 0x66, 0x76, 0x2A, 0x3A, 0x6A, 0x7A,
    0x2E, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

   memory "eeprom"
     size      = 128;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " x a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 2048;
     page_size    = 32;
     num_pages    = 64;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0  0 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0  0 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

# The information in the data sheet of April/2004 is wrong, this works:
     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x  x  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

# The information in the data sheet of April/2004 is wrong, this works:
     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x  x  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

# The information in the data sheet of April/2004 is wrong, this works:
     writepage    = " 0 1 0 0  1 1 0 0",
              " 0 0 0 0  0 0 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  x x x x",
              " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
    ;
#  ATtiny2313 has Signature Bytes: 0x1E 0x91 0x0A.
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x x x o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;
# The Tiny2313 has calibration data for both 4 MHz and 8 MHz.
# The information in the data sheet of April/2004 is wrong, this works:

   memory "calibration"
     size      = 2;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 a0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90PWM2
#------------------------------------------------------------

part
   id      = "pwm2";
   desc     = "AT90PWM2";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
   eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
	       0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
	       0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
   stk500_devcode  = 0x65;
## avr910_devcode  = ?;
   signature    = 0x1e 0x93 0x81;
   pagel      = 0xD8;
   bs2       = 0xE2;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 9000;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

   memory "eeprom"
     size      = 512;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 8192;
     page_size    = 64;
     num_pages    = 128;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1  1  0  0",
              " 0 0 0 0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 x  x  x  x  x",
              " x x x x  x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
    ;
#  AT90PWM2 has Signature Bytes: 0x1E 0x93 0x81.
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 x x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x x x o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 1;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90PWM3
#------------------------------------------------------------

# Completely identical to AT90PWM2 (including the signature!)

part
   id      = "pwm3";
   desc     = "AT90PWM3";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
   eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
	       0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
	       0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
   stk500_devcode  = 0x65;
## avr910_devcode  = ?;
   signature    = 0x1e 0x93 0x81;
   pagel      = 0xD8;
   bs2       = 0xE2;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 9000;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

   memory "eeprom"
     size      = 512;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 8192;
     page_size    = 64;
     num_pages    = 128;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1  1  0  0",
              " 0 0 0 0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 x  x  x  x  x",
              " x x x x  x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
    ;
#  AT90PWM2 has Signature Bytes: 0x1E 0x93 0x81.
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 x x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x x x o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 1;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90PWM2B
#------------------------------------------------------------
# Same as AT90PWM2 but different signature.

part
   id      = "pwm2b";
   desc     = "AT90PWM2B";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
   eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
	       0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
	       0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
   stk500_devcode  = 0x65;
## avr910_devcode  = ?;
   signature    = 0x1e 0x93 0x83;
   pagel      = 0xD8;
   bs2       = 0xE2;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 9000;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

   memory "eeprom"
     size      = 512;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 8192;
     page_size    = 64;
     num_pages    = 128;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1  1  0  0",
              " 0 0 0 0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 x  x  x  x  x",
              " x x x x  x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 x x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x x x o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 1;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90PWM3B
#------------------------------------------------------------

# Completely identical to AT90PWM2B (including the signature!)

part
   id      = "pwm3b";
   desc     = "AT90PWM3B";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB6, 0x01, 0x11;
   eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
	       0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
	       0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
   stk500_devcode  = 0x65;
## avr910_devcode  = ?;
   signature    = 0x1e 0x93 0x83;
   pagel      = 0xD8;
   bs2       = 0xE2;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 9000;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

   memory "eeprom"
     size      = 512;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 8192;
     page_size    = 64;
     num_pages    = 128;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1  1  0  0",
              " 0 0 0 0  a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 x  x  x  x  x",
              " x x x x  x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 64;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 x x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x x x o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 1;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny25
#------------------------------------------------------------

part
   id      = "t25";
   desc     = "ATtiny25";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x02, 0x12;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBC, 0x02, 0xB4, 0x02, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
## no STK500 devcode in XML file, use the ATtiny45 one
   stk500_devcode  = 0x14;
## avr910_devcode  = ?;
## Try the AT90S2313 devcode:
   avr910_devcode  = 0x20;
   signature    = 0x1e 0x91 0x08;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 4500;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  hvsp_controlstack  =
    0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x66,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x7A, 0x6A, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x7D, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

   memory "eeprom"
     size      = 128;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " x a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 2048;
     page_size    = 32;
     num_pages    = 64;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0  0 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0  0 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x  x  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x  x  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1 1 0 0",
              " 0 0 0 0  0 0 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  x x x x",
              " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
    ;
#  ATtiny25 has Signature Bytes: 0x1E 0x91 0x08.
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 2;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 a0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny45
#------------------------------------------------------------

part
   id      = "t45";
   desc     = "ATtiny45";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x02, 0x12;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBC, 0x02, 0xB4, 0x02, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
   stk500_devcode  = 0x14;
## avr910_devcode  = ?;
## Try the AT90S2313 devcode:
   avr910_devcode  = 0x20;
   signature    = 0x1e 0x92 0x06;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 4500;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  hvsp_controlstack   =
	0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x66,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x7A, 0x6A, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x7D, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

   memory "eeprom"
     size      = 256;
     page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 4096;
     page_size    = 64;
     num_pages    = 64;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1 1 0 0",
              " 0 0 0 0  0 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 x  x x x x",
              " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
    ;
#  ATtiny45 has Signature Bytes: 0x1E 0x92 0x08. (Data sheet 2586C-AVR-06/05 (doc2586.pdf) indicates otherwise!)
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 2;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 a0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny85
#------------------------------------------------------------

part
   id      = "t85";
   desc     = "ATtiny85";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x02, 0x12;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBC, 0x02, 0xB4, 0x02, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
## no STK500 devcode in XML file, use the ATtiny45 one
   stk500_devcode  = 0x14;
## avr910_devcode  = ?;
## Try the AT90S2313 devcode:
   avr910_devcode  = 0x20;
   signature    = 0x1e 0x93 0x0b;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 4500;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  hvsp_controlstack  =
    0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x66,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x7A, 0x6A, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x7D, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

   memory "eeprom"
     size      = 512;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a8 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 8192;
     page_size    = 64;
     num_pages    = 128;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1  1  0 0",
              " 0 0 0 0 a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 x  x x x x",
              " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
    ;
#  ATtiny85 has Signature Bytes: 0x1E 0x93 0x08.
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 2;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 a0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega640
#------------------------------------------------------------
# Almost same as ATmega1280, except for different memory sizes

part
  id        = "m640";
  desc       = "ATMEGA640";
  signature    = 0x1e 0x96 0x08;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega1280
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m1280";
  desc       = "ATMEGA1280";
  signature    = 0x1e 0x97 0x03;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 131072;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 512;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega1281
#------------------------------------------------------------
# Identical to ATmega1280

part
  id        = "m1281";
  desc       = "ATMEGA1281";
  signature    = 0x1e 0x97 0x04;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 131072;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 512;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega2560
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m2560";
  desc       = "ATMEGA2560";
  signature    = 0x1e 0x98 0x01;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 262144;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 1024;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

    load_ext_addr  = " 0  1  0  0   1  1  0  1",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0 a16",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega2561
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m2561";
  desc       = "ATMEGA2561";
  signature    = 0x1e 0x98 0x02;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 262144;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 1024;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

    load_ext_addr  = " 0  1  0  0   1  1  0  1",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0 a16",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega128RFA1
#------------------------------------------------------------
# Identical to ATmega2561 but half the ROM

part
  id        = "m128rfa1";
  desc       = "ATMEGA128RFA1";
  signature    = 0x1e 0xa7 0x01;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xE2;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x  a11 a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 131072;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 512;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x x i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny24
#------------------------------------------------------------

part
   id      = "t24";
   desc     = "ATtiny24";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x07, 0x17;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBC, 0x07, 0xB4, 0x07, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
## no STK500 devcode in XML file, use the ATtiny45 one
   stk500_devcode  = 0x14;
## avr910_devcode  = ?;
## Try the AT90S2313 devcode:
   avr910_devcode  = 0x20;
   signature    = 0x1e 0x91 0x0b;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 4500;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  hvsp_controlstack  =
    0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x66,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x7A, 0x6A, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x7D, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x0F;
  hventerstabdelay  = 100;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 70;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

   memory "eeprom"
     size      = 128;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "x a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " x a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 2048;
     page_size    = 32;
     num_pages    = 64;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0  0 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0  0 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x  x  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x  x  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1 1 0 0",
              " 0 0 0 0  0 0 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  x x x x",
              " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
    ;
#  ATtiny24 has Signature Bytes: 0x1E 0x91 0x0B.
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x x x x x x x i i";
     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 1;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 a0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny44
#------------------------------------------------------------

part
   id      = "t44";
   desc     = "ATtiny44";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x07, 0x17;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
           0xBC, 0x07, 0xB4, 0x07, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
           0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
## no STK500 devcode in XML file, use the ATtiny45 one
   stk500_devcode  = 0x14;
## avr910_devcode  = ?;
## Try the AT90S2313 devcode:
   avr910_devcode  = 0x20;
   signature    = 0x1e 0x92 0x07;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 4500;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  hvsp_controlstack  =
    0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x66,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x7A, 0x6A, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x7D, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x0F;
  hventerstabdelay  = 100;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 70;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

   memory "eeprom"
     size      = 256;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " x a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 4096;
     page_size    = 64;
     num_pages    = 64;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0  0 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1 1 0 0",
              " 0 0 0 0  0 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 x  x x x x",
              " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
    ;
#  ATtiny44 has Signature Bytes: 0x1E 0x92 0x07.
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;
   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x x x x x x x i i";
     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 1;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 a0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny84
#------------------------------------------------------------

part
   id      = "t84";
   desc     = "ATtiny84";
   has_debugwire = yes;
   flash_instr  = 0xB4, 0x07, 0x17;
   eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
	       0xBC, 0x07, 0xB4, 0x07, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
	       0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
## no STK500 devcode in XML file, use the ATtiny45 one
   stk500_devcode  = 0x14;
## avr910_devcode  = ?;
## Try the AT90S2313 devcode:
   avr910_devcode  = 0x20;
   signature    = 0x1e 0x93 0x0c;
   reset      = io;
   chip_erase_delay = 4500;

   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  hvsp_controlstack  =
    0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x66,
    0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x7A, 0x6A, 0x68, 0x78,
    0x78, 0x7D, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
    0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x0F;
  hventerstabdelay  = 100;
  hvspcmdexedelay   = 0;
  synchcycles     = 6;
  latchcycles     = 1;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 25;
  resetdelayms    = 0;
  resetdelayus    = 70;
  hvleavestabdelay  = 100;
  resetdelay     = 25;
  chiperasepolltimeout = 40;
  chiperasetime    = 0;
  programfusepolltimeout = 25;
  programlockpolltimeout = 25;

   memory "eeprom"
     size      = 512;
    paged      = no;
    page_size    = 4;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = "1 0 1 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  o o o o o o o o";

     write      = "1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 x x x x a8",
              "a8 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0  i i i i i i i i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x  x  x  x",
			 " x a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
    ;
   memory "flash"
     paged      = yes;
     size      = 8192;
     page_size    = 64;
     num_pages    = 128;
     min_write_delay = 4500;
     max_write_delay = 4500;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read_lo     = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     read_hi     = " 0  0  1  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  0 a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";

     loadpage_lo   = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     loadpage_hi   = " 0  1  0  0  1  0  0  0",
              " 0  0  0  x  x  x  x  x",
              " x  x  x a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";

     writepage    = " 0 1 0 0  1  1  0 0",
              " 0 0 0 0 a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 x  x x x x",
              " x x x x  x x x x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 32;
	readsize	= 256;
    ;
#  ATtiny84 has Signature Bytes: 0x1E 0x93 0x0C.
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
              "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
    ;

   memory "lock"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
              "x x x x x x x x x x x x x x i i";
     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "lfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "hfuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x i i i i i i i i";

     read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    ;

   memory "efuse"
     size      = 1;
     write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
              "x x x x x x x x x x x x x x x i";

     read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
              "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

   memory "calibration"
     size      = 1;
     read      = "0 0 1 1  1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
              "0 0 0 0  0 0 0 a0  o o o o o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega32u4
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m32u4";
  desc       = "ATmega32U4";
  signature    = 0x1e 0x95 0x87;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90USB646
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "usb646";
  desc       = "AT90USB646";
  signature    = 0x1e 0x96 0x82;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90USB647
#------------------------------------------------------------
# identical to AT90USB646

part
  id        = "usb647";
  desc       = "AT90USB647";
  signature    = 0x1e 0x96 0x82;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90USB1286
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "usb1286";
  desc       = "AT90USB1286";
  signature    = 0x1e 0x97 0x82;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 131072;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 512;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90USB1287
#------------------------------------------------------------
# identical to AT90USB1286

part
  id        = "usb1287";
  desc       = "AT90USB1287";
  signature    = 0x1e 0x97 0x82;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0xB2;
#  avr910_devcode  = 0x43;
  chip_erase_delay = 9000;
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xA0;
  reset      = dedicated;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  rampz        = 0x3b;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 4096;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0", 
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
			 " 0  0  x  x   x a10 a9 a8",
			 " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 10;
	blocksize	= 8;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 131072;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 512;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 256;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x x x x x i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  x x x x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;


#------------------------------------------------------------
# AT90USB162
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "usb162";
  desc       = "AT90USB162";
  has_jtag     = no;
  has_debugwire  = yes;
  signature    = 0x1e 0x94 0x82;
  chip_erase_delay = 9000;
  reset      = io;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xC6;

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;
  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 512;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 16384;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# AT90USB82
#------------------------------------------------------------
# Changes against AT90USB162 (beside IDs)
#  memory "flash"
#    size      = 8192;
#    num_pages    = 64;

part
  id        = "usb82";
  desc       = "AT90USB82";
  has_jtag     = no;
  has_debugwire  = yes;
  signature    = 0x1e 0x93 0x82;
  chip_erase_delay = 9000;
  reset      = io;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
  pagel      = 0xD7;
  bs2       = 0xC6;

  timeout		= 200;
  stabdelay		= 100;
  cmdexedelay		= 25;
  synchloops		= 32;
  bytedelay		= 0;
  pollindex		= 3;
  pollvalue		= 0x53;
  predelay		= 1;
  postdelay		= 1;
  pollmethod		= 1;
  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 512;
    num_pages    = 128;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

	loadpage_lo	= " 1  1  0  0   0  0  0  1",
			 " 0  0  0  0   0  0  0  0",
			 " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
			 " i  i  i  i   i  i  i  i";

	writepage	= " 1  1  0  0   0  0  1  0",
             " 0  0  0  0  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
			 " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 20;
	blocksize	= 4;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 8192;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 64;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0x00;
    readback_p2   = 0x00;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x",
             " x  x a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             "a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6  x  x   x  x  x  x",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

	mode		= 0x41;
	delay		= 6;
	blocksize	= 128;
	readsize	= 256;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;
    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "x x x x x x x x i i i i i i i i";

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "x x x x x x x x o o o o o o o o";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 x x x x x",
             "x x x x x x x x  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;
    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 x x x x x",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
   ;
  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 x  x x x x",
             "x x x x  x x a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega325
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m325";
  desc       = "ATMEGA325";
  signature    = 0x1e 0x95 0x05;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x??; # No STK500v1 support?
#  avr910_devcode  = 0x??; # Try the ATmega16 one
  avr910_devcode  = 0x74;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0";

  timeout       = 200;
  stabdelay      = 100;
  cmdexedelay     = 25;
  synchloops     = 32;
  bytedelay      = 0;
  pollindex      = 3;
  pollvalue      = 0x53;
  predelay      = 1;
  postdelay      = 1;
  pollmethod     = 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_lo   = " 1  1  0  0   0  0  0  1",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 1  1  0  0   0  0  1  0",
             " 0  0  0  0   0  0 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

    mode      = 0x41;
    delay      = 10;
    blocksize    = 4;
    readsize    = 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

    mode      = 0x41;
    delay      = 10;
    blocksize    = 128;
    readsize    = 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega645
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m645";
  desc       = "ATMEGA645";
  signature    = 0x1E 0x96 0x05;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x??; # No STK500v1 support?
#  avr910_devcode  = 0x??; # Try the ATmega16 one
  avr910_devcode  = 0x74;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0";

  timeout       = 200;
  stabdelay      = 100;
  cmdexedelay     = 25;
  synchloops     = 32;
  bytedelay      = 0;
  pollindex      = 3;
  pollvalue      = 0x53;
  predelay      = 1;
  postdelay      = 1;
  pollmethod     = 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_lo   = " 1  1  0  0   0  0  0  1",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 1  1  0  0   0  0  1  0",
             " 0  0  0  0   0 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

    mode      = 0x41;
    delay      = 10;
    blocksize    = 8;
    readsize    = 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = "  0  0  1  0   0  0  0  0",
             " a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             "  o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = "  0  0  1  0   1  0  0  0",
             " a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             "  o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = "  0  1  0  0   1  1  0  0",
             " a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             "  0  0  0  0   0  0  0  0";

    mode      = 0x41;
    delay      = 10;
    blocksize    = 128;
    readsize    = 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega3250
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m3250";
  desc       = "ATMEGA3250";
  signature    = 0x1E 0x95 0x06;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x??; # No STK500v1 support?
#  avr910_devcode  = 0x??; # Try the ATmega16 one
  avr910_devcode  = 0x74;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0";

  timeout       = 200;
  stabdelay      = 100;
  cmdexedelay     = 25;
  synchloops     = 32;
  bytedelay      = 0;
  pollindex      = 3;
  pollvalue      = 0x53;
  predelay      = 1;
  postdelay      = 1;
  pollmethod     = 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 4; /* for parallel programming */
    size      = 1024;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_lo   = " 1  1  0  0   0  0  0  1",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 1  1  0  0   0  0  1  0",
             " 0  0  0  0   0  0 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

    mode      = 0x41;
    delay      = 10;
    blocksize    = 4;
    readsize    = 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 32768;
    page_size    = 128;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = " 0  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = " 0  0  1  0   1  0  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 0  1  0  0   1  1  0  0",
             " 0 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

    mode      = 0x41;
    delay      = 10;
    blocksize    = 128;
    readsize    = 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATmega6450
#------------------------------------------------------------

part
  id        = "m6450";
  desc       = "ATMEGA6450";
  signature    = 0x1E 0x96 0x06;
  has_jtag     = yes;
#  stk500_devcode  = 0x??; # No STK500v1 support?
#  avr910_devcode  = 0x??; # Try the ATmega16 one
  avr910_devcode  = 0x74;
  pagel      = 0xd7;
  bs2       = 0xa0;
  chip_erase_delay = 9000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0",
            "0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0";

  timeout       = 200;
  stabdelay      = 100;
  cmdexedelay     = 25;
  synchloops     = 32;
  bytedelay      = 0;
  pollindex      = 3;
  pollvalue      = 0x53;
  predelay      = 1;
  postdelay      = 1;
  pollmethod     = 1;

  pp_controlstack   =
    0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
    0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
    0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
    0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
  hventerstabdelay  = 100;
  progmodedelay    = 0;
  latchcycles     = 5;
  togglevtg      = 1;
  poweroffdelay    = 15;
  resetdelayms    = 1;
  resetdelayus    = 0;
  hvleavestabdelay  = 15;
  chiperasepulsewidth = 0;
  chiperasepolltimeout = 10;
  programfusepulsewidth = 0;
  programfusepolltimeout = 5;
  programlockpulsewidth = 0;
  programlockpolltimeout = 5;

  idr         = 0x31;
  spmcr        = 0x57;
  allowfullpagebitstream = no;

  memory "eeprom"
    paged      = no; /* leave this "no" */
    page_size    = 8; /* for parallel programming */
    size      = 2048;
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 1  0  1  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o   o  o  o  o";

    write      = " 1  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_lo   = " 1  1  0  0   0  0  0  1",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = " 1  1  0  0   0  0  1  0",
             " 0  0  0  0   0 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3  0  0  0",
             " x  x  x  x   x  x  x  x";

    mode      = 0x41;
    delay      = 10;
    blocksize    = 4;
    readsize    = 256;
   ;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    size      = 65536;
    page_size    = 256;
    num_pages    = 256;
    min_write_delay = 4500;
    max_write_delay = 4500;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read_lo     = "  0  0  1  0   0  0  0  0",
             " a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             "  o  o  o  o   o  o  o  o";

    read_hi     = "  0  0  1  0   1  0  0  0",
             " a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             "  o  o  o  o   o  o  o  o";

    loadpage_lo   = " 0  1  0  0   0  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    loadpage_hi   = " 0  1  0  0   1  0  0  0",
             " 0  0  0  0   0  0  0  0",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i   i  i  i  i";

    writepage    = "  0  1  0  0   1  1  0  0",
             " a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4   a3 a2 a1 a0",
             "  0  0  0  0   0  0  0  0";

    mode      = 0x41;
    delay      = 10;
    blocksize    = 128;
    readsize    = 256;
   ;

  memory "lock"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "x x x x x x x x  x x o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 1 1 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "lfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "hfuse"
    size      = 1;
    read      = "0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  i i i i i i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "efuse"
    size      = 1;

    read      = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";

    write      = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 i i i";
    min_write_delay = 9000;
    max_write_delay = 9000;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0",
             "0 0 0 0  0 0 a1 a0  o o o o  o o o o";
   ;

  memory "calibration"
    size      = 1;

    read      = "0 0 1 1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0",
             "0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o o o";
    ;
 ;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA64A1
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x64a1";
  desc	= "ATXMEGA64A1";
  signature	= 0x1e 0x96 0x4e;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0800;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00010000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x0080f000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x00810000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00011000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA128A1
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x128a1";
  desc	= "ATXMEGA128A1";
  signature	= 0x1e 0x97 0x4c;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0800;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00020000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x0081e000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x00820000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00022000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA128A1REVD
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x128a1d";
  desc	= "ATXMEGA128A1REVD";
  signature	= 0x1e 0x97 0x41;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0800;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00020000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x0081e000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x00820000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00022000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA192A1
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x192a1";
  desc	= "ATXMEGA192A1";
  signature	= 0x1e 0x97 0x4e;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0800;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00030000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x0082e000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x00830000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00032000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA256A1
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x256a1";
  desc	= "ATXMEGA256A1";
  signature	= 0x1e 0x98 0x46;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x1000;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00040000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x0083e000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x00840000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00042000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA64A3
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x64a3";
  desc	= "ATXMEGA64A3";
  signature	= 0x1e 0x96 0x42;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0800;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00010000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x0080f000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x00810000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00011000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA128A3
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x128a3";
  desc	= "ATXMEGA128A3";
  signature	= 0x1e 0x97 0x42;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0800;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00020000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x0081e000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x00820000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00022000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA192A3
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x192a3";
  desc	= "ATXMEGA192A3";
  signature	= 0x1e 0x97 0x44;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0800;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00030000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x0082e000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x00830000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00032000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA256A3
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x256a3";
  desc	= "ATXMEGA256A3";
  signature	= 0x1e 0x98 0x42;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x1000;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00040000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x0083e000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x00840000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00042000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA256A3B
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x256a3b";
  desc	= "ATXMEGA256A3B";
  signature	= 0x1e 0x98 0x43;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x1000;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00040000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x0083e000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x00840000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00042000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA16A4
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x16a4";
  desc	= "ATXMEGA16A4";
  signature	= 0x1e 0x94 0x41;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0400;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00004000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x00803000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x00804000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00005000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA32A4
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x32a4";
  desc	= "ATXMEGA32A4";
  signature	= 0x1e 0x95 0x41;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0400;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00008000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x00807000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x00808000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00009000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA64A4
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x64a4";
  desc	= "ATXMEGA64A4";
  signature	= 0x1e 0x96 0x46;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0800;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00010000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x0080f000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00001000;
    offset		= 0x00810000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00011000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATXMEGA128A4
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "x128a4";
  desc	= "ATXMEGA128A4";
  signature	= 0x1e 0x97 0x46;
  has_jtag	= yes;
  has_pdi	= yes;
  nvm_base	= 0x01c0;

  memory "eeprom"
    size		= 0x0800;
    offset		= 0x08c0000;
    page_size	= 0x20;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "application"
    size		= 0x00020000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "apptable"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x0081e000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "boot"
    size		= 0x00002000;
    offset		= 0x00820000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "flash"
    size		= 0x00022000;
    offset		= 0x0800000;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "prodsig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0200;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "usersig"
    size		= 0x200;
    offset		= 0x8e0400;
    page_size	= 0x100;
    readsize	= 0x100;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x1000090;
  ;

  memory "fuse0"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0020;
  ;

  memory "fuse1"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0021;
  ;

  memory "fuse2"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0022;
  ;

  memory "fuse4"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0024;
  ;

  memory "fuse5"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0025;
  ;

  memory "lock"
    size		= 1;
    offset		= 0x8f0027;
  ;
;


#------------------------------------------------------------
# AVR32UC3A0512
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "ucr2";
  desc	= "32UC3A0512";
  signature	= 0xED 0xC0 0x3F;
  has_jtag	= yes;
  is_avr32  = yes;

  memory "flash"
    paged      = yes;
    page_size		= 512;        # bytes
    readsize		= 512;				 # bytes
    num_pages    = 1024;       # could be set dynamicly
    size			= 0x00080000;		 # could be set dynamicly
    offset			= 0x80000000;
  ;
;

#------------------------------------------------------------
# ATtiny4
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "t4";
  desc	= "ATtiny4";
  signature	= 0x1e 0x8f 0x0a;
  has_tpi	= yes;

  memory "flash"
    size		= 512;
    offset		= 0x4000;
    page_size	= 16;
    blocksize	= 128;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x3fc0;
  ;

  memory "fuse"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f40;
	blocksize	= 4;
  ;

  memory "calibration"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f80;
  ;

  memory "lockbits"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f00;
  ;
;


#------------------------------------------------------------
# ATtiny5
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "t5";
  desc	= "ATtiny5";
  signature	= 0x1e 0x8f 0x09;
  has_tpi	= yes;

  memory "flash"
    size		= 512;
    offset		= 0x4000;
    page_size	= 16;
    blocksize	= 128;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x3fc0;
  ;

  memory "fuse"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f40;
	blocksize	= 4;
  ;

  memory "calibration"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f80;
  ;

  memory "lockbits"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f00;
  ;
;


#------------------------------------------------------------
# ATtiny9
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "t8";
  desc	= "ATtiny9";
  signature	= 0x1e 0x90 0x08;
  has_tpi	= yes;

  memory "flash"
    size		= 1024;
    offset		= 0x4000;
    page_size	= 16;
    blocksize	= 128;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x3fc0;
  ;

  memory "fuse"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f40;
	blocksize	= 4;
  ;

  memory "calibration"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f80;
  ;

  memory "lockbits"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f00;
  ;
;


#------------------------------------------------------------
# ATtiny10
#------------------------------------------------------------

part
  id		= "t10";
  desc	= "ATtiny10";
  signature	= 0x1e 0x90 0x03;
  has_tpi	= yes;

  memory "flash"
    size		= 1024;
    offset		= 0x4000;
    page_size	= 16;
    blocksize	= 128;
  ;

  memory "signature"
    size		= 3;
    offset		= 0x3fc0;
  ;

  memory "fuse"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f40;
	blocksize	= 4;
  ;

  memory "calibration"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f80;
  ;

  memory "lockbits"
    size		= 1;
    offset		= 0x3f00;
  ;
;
 #------------------------------------------------------------
 # AT89S51
 #------------------------------------------------------------
 part
   id        = "8052";
   desc       = "AT89S51";
   signature    = 0x1E 0x51 0x06;
   chip_erase_delay = 500000;
   pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
 
   chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
             "x x x x x x x x  x x x x x x x x";
 
   timeout   = 200;
   stabdelay   = 100;
   cmdexedelay   = 25;
   synchloops   = 32;
   bytedelay   = 0;
   pollindex   = 3;
   pollvalue   = 0x53;
   predelay   = 1;
   postdelay   = 1;
   pollmethod   = 0;
 
   memory "flash"
     size      = 4096;
     paged      = no;
     min_write_delay = 4000;
     max_write_delay = 9000;
     readback_p1   = 0xff;
     readback_p2   = 0xff;
     read      = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
              " x  x  x a12 a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " o  o  o  o  o  o  o  o";
 
     write      = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
              " x  x  x a12 a11 a10 a9 a8",
              " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
              " i  i  i  i  i  i  i  i";
   mode   = 0x21;
   delay   = 12;
    ;
 
   memory "signature"
     size      = 3;
     read      = "0 0 1 0  1 0 0 0  x x x 0  0 0 a1 a0",
              "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o  o o o o";
    ;
  ;
#------------------------------------------------------------
# AT89S52
#------------------------------------------------------------
part
  id        = "8052";
  desc       = "AT89S52";
  signature    = 0x1E 0x52 0x06;
  chip_erase_delay = 500000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout   = 200;
  stabdelay   = 100;
  cmdexedelay   = 25;
  synchloops   = 32;
  bytedelay   = 0;
  pollindex   = 3;
  pollvalue   = 0x53;
  predelay   = 1;
  postdelay   = 1;
  pollmethod   = 0;

  memory "flash"
    size      = 8192;
    paged      = no;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x  x a12 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write      = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x  x a12 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";
  mode   = 0x21;
  delay   = 12;
   ;

  memory "signature"
    size      = 3;
    read      = "0 0 1 0  1 0 0 0  x x x 0  0 0 a1 a0",
             "0 0 0 0  0 0 0 0  o o o o  o o o o";
   ;
 ;
#------------------------------------------------------------
# AT89S8253
#------------------------------------------------------------
part
  id        = "8253";
  desc       = "AT89S8253";
  chip_erase_delay = 20000;
  pgm_enable    = "1 0 1 0 1 1 0 0  0 1 0 1 0 0 1 1",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  chip_erase    = "1 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 x x x x x",
            "x x x x x x x x  x x x x x x x x";

  timeout   = 200;
  stabdelay   = 100;
  cmdexedelay   = 25;
  synchloops   = 32;
  bytedelay   = 0;
  pollindex   = 3;
  pollvalue   = 0x53;
  predelay   = 1;
  postdelay   = 1;
  pollmethod   = 0;

  memory "flash"
    size      = 12288;
    paged      = no;
    min_write_delay = 4000;
    max_write_delay = 9000;
    readback_p1   = 0xff;
    readback_p2   = 0xff;
    read      = " 0  0  1  0  0  0  0  0",
             " x  x a13 a12 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " o  o  o  o  o  o  o  o";

    write      = " 0  1  0  0  0  0  0  0",
             " x  x a13 a12 a11 a10 a9 a8",
             " a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0",
             " i  i  i  i  i  i  i  i";
  mode   = 0x21;
  delay   = 12;
   ;

  memory "signature"
    size      = 2;
    readback_p1   = 0x1E;
    readback_p2   = 0x73;
    read      = "0 0 1 0  1 0 0 0  x x x x  x x x x",
             "x x 1 1  0 0 0 a0  o o o o  o o o o";
   ;
 ; 

Programowanie następującą komendą:

avrdude -c usbasp -p AT89S52 -C avrdude.conf -B 250 -e -U flash:w:plik.hex

Nowy wsad do programatora, programowanie bez praw roota:

rozpakowany mirror, tar Powyższe linki zawierają również regułę, którą należy dodać do /etc/udev/rules.d, aby móc programować bez użycia sudo, np. z poziomu mcu8051ide.