Fabryka Maszyn Dziwnych

Nie po to rodzimy się różni, żeby jeździć seryjnymi pojazdami.

iMadło

Jeden z najbardziej zasłużonych elementów wyposażenia Fabryki.